Mesafeli Satış Sözleşmesi

Bu Sözleşme, ALICI (Tüketici)'nın, mobil cihazı ile işlem yaptığı halleri de kapsamak üzere SATICI'ya ait Cointral.store internet sitesine ("İNTERNET SİTESİ") sipariş vererek satın almak istediği aşağıda belirtilen ürün/hizmetlerin ("Ürün/Ürünler") ALICI'ya satışı-teslimi ve diğer hususlara ilişkin olarak tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler. ALICI bu Sözleşme'yi İNTERNET SİTESİ'nde onayladıktan sonra, sipariş verdiği Ürün/Ürünler’in bedeli ve masrafları seçtiği ödeme yöntemi ile tahsil olunur.

MADDE 1: TARAFLAR

SATICI :

Unvanı  :

BLOCKCHAIN LAB YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ

(Mersis No: 0178132817200001)

Adres :

Büyükdere Caddesi No.127 Kempinski Astoria A Kule Kat.24 Esentepe 34394, Şişli-İstanbul/ Türkiye

Telefon :

+90 212 807 00 00

Fax :

+90 212 215 26 85

E-Posta :

[email protected]

ALICI (TÜKETİCİ) :

Adı,Soyadı/ Ünvanı :

 

Adres :

 

Telefon :

 

E-Posta :

 

 

MADDE 2 – KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI tarafından Cointral.store adlı internet sitesinde elektronik ortamdan siparişini yaptığı, işbu sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve işbu sözleşmede bahsi geçen satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin satışı ve teslimatı ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3 –SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

3.1 İşbu sözleşme konusu ürün/ürünler, SATICI’nın Cointral.store adlı internet sitesi aracılığıyla satış ve teslimini yaptığı her türlü üründür. Ürün/ürünlerin türü ve cinsi, miktarı, marka/modeli, rengi ve tüm vergiler dahil satış bedeli Cointral.store adlı internet sitesindeki ürün tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibi olup, internet sitesinde ikinci el ürün satışı yapılmamaktadır.

3.2 ALICI, satışa konu ürün/ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu ürün/ürünler ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürün siparişini verdiğini işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. “Ön Bilgilendirme Formu” ve “Fatura” işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır. Sipariş gerçekleştiği anda ALICI bu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.3.3 

Teslimat Bilgileri :

Adı,Soyadı/ Unvanı :

 

 

Adres :

 

 

Telefon :

 

 

E-Posta :

 

 

Fatura Bilgileri :

Adı,Soyadı/ Unvanı :

 

 

Adres :

 

 

Telefon :

 

 

E-Posta :

 

 

 

MADDE 4 –GENEL HÜKÜMLER

4.1 ALICI, SATICI’ya ait Cointral.store adlı internet sitesinde sözleşme dâhilinde ürünün genel nitelikleri, fiyatı ve ödeme şekliyle teslimat bilgilerini okuduğunu, bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda teyidini verdiğini beyan eder.

4.2 Yasal olarak 30 günlük süreyi aşmamak kaydıyla sözleşme konusu ürün için yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde açıklanmış olan zaman zarfında ALICI veya gösterdiği adreste bulunan kişi/kurum/kuruluşa teslimat yapılır. 

4.3 Satın alınan ürünler bir teyit e-postası ile ALICI’ya bildirilecektir. Birtakım sebeplerle üretiminin mümkün olmaması halinde bu durum SATICI tarafından ALICI’ya e-posta veya telefon aracılığıyla bildirilecek olup, ürün/ürünler için ALICI tarafından ödenmiş bulunan tüm bedel siparişe ilişkin ödemenin sanal para ile yapılmış olması halinde, ALICI’nın işlem yaptığı cüzdana aktarılacaktır. 

4.4 Müşteri site kayıt formunda bildirdiği veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adres, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgilerinin doğru olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğradığı tüm zararları aynen ve derhal tazminle mükellef olduğunu, bildirmiş olduğu bilgiler üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla kullanıcıya iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla SATICI’nın kendisine ulaşma hakkı bulunduğunu, aksine bir yazılı bildirim yapılmadığı müddetçe işbu sözleşmenin onaylanması ile SATICI’nın yukarıda sayılan iletişim faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla kendisi ile iletişime geçebileceğini, bilgilerini kendi pazarlama faaliyetleri çerçevesinde kullanabileceğini kabul eder.  

4.5 Taraflar, ALICI’nın beyanını içeren SATICI kayıtlarının, (bu kayıtlar telefon görüşmesi, internet kayıtları vs. olacaktır.) taraflar için bağlayıcı delil sayılacağı hususunda mutabıktırlar.

4.6 Sözleşme konusu olan ürünün ALICI’dan başka bir kişi/kurum/kuruluşa teslim edilmesi söz konusu ise, teslim edilecek kişi/kurum/kuruluşun teslimatı kabul etmemesi durumunda SATICI sorumlu olmaz. 

4.7 SATICI teslim edilecek ürünün eksiksiz, sağlam, belirtilen nitelikler dâhilinde teslim edilmesinden sorumludur.

4.8 SATICI’nın sattığı ürünleri, ALICI teslim almadan önce muayene edecek, ezik, kırık, ambalajı yırtık vs. hasarlı ve ayıplı ürün/ürünleri kargo şirketinden teslim almayacaktır. Özellikle ambalajı bozulmuş ürünlerin teslim alınması halinde, her türlü sorumluluk ALICI’ya geçer. ALICI tarafından Kargo şirketinden tutanak tutturulmaksızın teslim alınan ürün/ürünlerin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra ürün/ürünlerin özenle korunması borcu, ALICI’nın yükümlülüğündedir. Ürünlerin hasarlı veya ayıplı olması durumunda, hasarlı veya ayıplı olduğu SATICI tarafından tespit edilen ürün/ürünlerin SATICI’ya iade edilmesi koşulu ile aynı ürün yenisi ile değiştirilir. Bu durumda kargo masrafları SATICI tarafından karşılanacaktır.

4.9 SATICI ürün/ürünlerin ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, sözleşme konusu ürün/ürünler SATICI tarafından mücbir sebepler ve nakliye yapılmasını önleyen olağanüstü durumlar ve/veya ürünün stokta bulunmaması, tedarik edilememesi nedeniyle süresi içinde teslim edemez ise, bu durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. ALICI verdiği siparişin iptal edilmesini, ürünün mevcut ise emsali ile değiştirilmesini veya ürünün teslimatı süresince engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi hakkını kullanabilir. Siparişin ALICI tarafından iptali halinde, ürünün ALICI tarafından teslim alınması ve üç gün içinde SATICI’ya geri gönderilmesi koşuluyla ödediği tutar 14 gün içinde ALICI’ya iade edilir. Kredi kartı ile alınmış ürün/ürünlerin iadesi durumunda SATICI Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği ALICI’ya nakit para ile ödeme yapamaz.  

4.10 İşbu sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan ve olması ön görülemeyen, her iki tarafın da kusuru olmaksızın meydana gelen ve tarafların işbu sözleşme kapsamında kendilerine yüklenen yükümlülükleri yerine getirmelerini veya zamanında yerine getirmelerini engelleyen durumlar, örneğin savaş hali, doğal afetler, grev, lokavt, mevzuat değişikliği kapsamında ürün/ürünlerin ithalatına getirilen engelleme halleri mücbir sebep olarak kabul edilecektir. Mücbir sebebe maruz kalan taraf derhal karşı tarafı yazılı olarak bilgilendirecek ve mücbir sebep devam ettiği müddetçe işbu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemekten dolayı sorumlu tutulmayacaktır. Mücbir sebep hali 30 günden fazla devam ederse, tarafların sözleşmeyi tek taraflı fesih hakkı bulunacaktır. 

 

4.11 18 yaşından küçük kişiler SATICI’dan alışveriş yapamazlar. Siteye giriş yapmakla ve/veya üye olmakla kullanıcı 18 yaşından büyük olduğunu beyan ve kabul eder. 

4.12 ALICI “Cointral.store” adlı internet sitesinden alışveriş yaptığında, bunun kişisel kullanım amaçlı bir alışveriş olduğunu, yeniden satış amaçlı olmadığını kabul etmiş sayılır. Bu sebeple internet sitesinden yeniden satış ve ticari amaçlı yapılan alımlar gerek 6502 sayılı Kanun gerekse bu sözleşme kapsamında kabul edilemez ve SATICI’nın bu sebeple sahip olduğu her türlü haklar mahfuzdur.

4.13 İnternet sitesinden SATICI’nın sahibi olmadığı internet site/sitelerine bağlantı verilmesi halinde SATICI’nın işbu site/sitelerin içerikleri ve/veya içerdikleri bağlantılardan hiçbir surette hukukî, idarî, cezaî ve başkaca sorumluluğu bulunmamaktadır. Bağlantılı sitelere giriş halinde doğabilecek risk tamamen ALICI’ya aittir. 

4.14 Dizgi ve sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından SATICI sorumlu değildir. Sanal para ile yapılan alış-veriş ödemeleri lüzumu halinde doğrulatılmak ve kontrol edilmek için bekletilebilir. SATICI, hatalı gösterilen siparişleri iptal etme hakkını saklı tutar.

4.15 Cointral tarafında gram altın olarak transfer işlemi yapılmaktadır. ALICI’nın belirttiği adrese satın aldığı gram altınlar sigortalı kargo ile iletilir.

4.16 3D secure ile gerçekleşen işlemde onay verecek olan kişi Kart Sahibidir. Yapılan alışveriş 3Dsecure ile gerçekleşeceğinden dolayı ALICI’nın onayı olmadan sipariş tamamlanmamaktadır. Bu sebeple tüm sorumluluk Kart Sahibine aittir. 

4.17 Kişisel Verilerin Korunması kapsamında SATICI, ALICI ile arasındaki ticari ilişki gereği elde ettiği, kimliği doğrudan ve/veya dolaylı olarak belirli veya belirlenebilir olan, gerçek kişilere ilişkin ulaştığı her türlü bilginin “Kişisel Veri” niteliğinde olduğunu kabul ve beyan eder.

 

SATICI, ALICI’ya ait Kişisel Verileri Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi hakkındaki Kanun ve tabi olduğu diğer mevzuatlar uyarınca hukuka ve iyi niyet kurallarına uygun olarak belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda; sınırlı, ölçülü ve amaca uygun şekilde işler ve yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmi makamlara, hukuki zorunluluklar sebebiyle ve yasal sınırlar çerçevesinde aktarabilir. Ayrıca ALICI ile SATICI arasında gerçekleşen ticari ilişki sonucunda muhasebe kayıtlarının tutulması, alışveriş geçmişi oluşturmak ve e-ticaret kapsamındaki taleplere uygun hizmet sunabilmek amacıyla ALICI’ya ait Kişisel Veriler ilgili mevzuat uyarınca SATICI tarafından saklanmaktadır ve kargo firmaları gibi satış sonrası hizmetin gerçekleştirilmesi için gerekli olan ilgili kurum ve kuruluşlara aktarılmaktadır. ALICI iş bu Sözleşme ile kişisel verilerinin SATICI tarafından işlenmesine, saklanmasına ve aktarılmasına onay verir. 

 

SATICI, başta T.C. Anayasası olmak üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve yürürlükte bulunan ilgili birincil ve/veya ikincil mevzuat ile düzenlenmiş kişisel verilerin korunmasına ilişkin kanuni mükellefiyetleri yerine getirmeyi, hukuki, teknik ve çevresel tüm önlemleri almayı, işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktığında ve her hâlükârda yasal yükümlülüğünün sona ermesi halinde, resmen silmeyi veya yok etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder."

 

MADDE 5 – CAYMA HAKKI

5.1 ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için ALICI’nın, bu süre içinde SATICI’ya faks, e-posta veya telefon ile bildirimde bulunması ve ürünün 5. maddede anlatılan hükümler çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Cayma hakkının kullanılması halinde, 3. Kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün SATICI’ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 14 gün içinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilmelidir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır.

5.2 Altın fiyatları, uluslararası altın borsalarındaki fiyat hareketlerine bağlı olarak güncellenmektedir. Bu nedenle Altın ürün siparişleri kesin sipariştir, herhangi bir nedenle iptal ya da iade edilemez.

 

MADDE 6 – CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK MAL VE HİZMETLER

Niteliği itibarıyla; tek kullanımlık ürünler, hızla bozulan ve son kullanma tarihi geçme ihtimali bulunan ürünler, kopyalanabilir her türlü yazılım ve programlar gibi ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir. Ayrıca her türlü yazılım ve programlarında DVD, DIVX, VCD, CD, MD, video kasetlerde, bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemelerinde (toner, kartuş, şerit v.b) ile her türlü kozmetik malzemelerinde, iç giyim ürünlerinde, her türlü kişisel bakım ürünlerinde cayma hakkının kullanılabilmesi için ürünlerin ambalajının açılmamış, bozulmamış, denenmemiş ve kullanılmamış olmaları şartı bulunmaktadır. Tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda tüketici cayma hakkını kullanamaz. Sitemizde satılan altın ürünlerinin değerleri uluslararası piyasalarda belirlenmektedir. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15/1a maddesi gereğince bu ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Bu nedenle iade yapılmamaktadır. 

 

MADDE 7 – KANUNİ BAŞVURU YOLLARI VE YETKİLİ YARGI MERCİLERİ

Bu Sözleşme'den doğabilecek uyuşmazlıklarda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca yasa gereği her yıl belirlenen-ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, bu sınırları aşan durumlarda Tüketici Mahkemeleri görevli-yetkilidir. ALICI, bu çerçevede, kendisinin veya dilerse SATICI'nın yerleşim yerindeki (ikametgahındaki) Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri'ne başvurabilir. Tüketici sorunları hakem heyetlerinin kararlarının bağlayıcı olacağına ilişkin üst veya tüketici mahkemelerinde delil olacağına ilişkin alt parasal sınır; 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68. ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nin 6. maddelerinde yer alan parasal sınırlar her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan tebliğ ile belirlenir.

 ALICI, işbu Sözleşme'de ve ayrılmaz parçasını oluşturan sipariş-sözleşme ön bilgilendirmelerinde yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satışa konu Ürün/Ürünler’in temel özellikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları, SATICI ve satışa konu Ürün ile ilgili diğer tüm ön bilgiler-bilgilendirmeler ve cayma hakkı dahil tüm koşul ve yazılı bütün hususlarda önceden bilgi sahibi olduğunu, tamamını “Cointral.store” internet sitesi üzerinden elektronik ortamda gördüğünü ve yine tüm bunlara elektronik ortamda teyit-onay-kabul-iznini vererek Ürün/Ürünler’i sipariş ile işbu Sözleşme hükümlerini kabul ettiğini kabul ve beyan eder. Blockchain Lab Yazılım A.Ş.